Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanım koşulları Yenigün Mah. 615 Sk. No:2-4 İç Kapı No:21 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim İmza- Taşkınırmak Giyim San. Tic. A.Ş. (“İmza” olarak anılacaktır) tarafından İmza’nın sahibi olduğu “platform”un kullanımına ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

imza.com.tr web sitesini ziyaret etmek, İmza mobil uygulamalarını kullanmak veya üyelik oluşturmak suretiyle bu kullanım koşullarını kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, İmza’nın dilediği zaman bu kullanım koşullarında değişiklik yapabileceğini ve bu değişikliklerin web sitesi/mobil uygulamada yayınlanmakla yürürlüğe gireceğini kayıtsız şartsız kabul etmiş bulunursunuz. Eğer buna rızanız yoksa kullanımı derhal durdurunuz.

Kullanım koşullarında yer alan bazı teknik terimlerin anlamı aşağıdaki gibidir:

Platform

Mülkiyeti ve her türlü fikri ve sınai hakları İmza’ya ait olan ve işbu sözleşmede anılan hizmetlerin sunulmakta olduğu imza.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler

Satıcının ürünlerini platform üzerinden yayınlayarak satışa çıkarmasını ve ürün teslimatını sağlayan sanal mağazadaki İmza tarafından yürütülen uygulamaları ifade eder.

Alıcı

Platform üzerinden ürün alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Satıcı

Platform üzerinden ürünlerini satışa sunan İmza- Taşkınırmak Giyim San. Tic. A.Ş.’yi ifade eder.

İşgünü

Resmî tatil ve cumartesi ile pazar günleri dışındaki günleri ifade eder.

İçerik

Platformda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeleri ifade eder.

Kişisel Veri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcının şahsına aittir.

İmza, platformdaki hizmetleri, İmza sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. Belirtilen bu altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip İmza, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. İmza bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmemesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

İmza, kullanıcıların platform üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte İmza bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan İmza’nın hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

İmza, kullanıcıların platformu kullanması veya yanlış kullanması sonucunda İmza’yı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; platformda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar;  vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda kullanıcı veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

İmza kişisel verileri işlemekte ve sitede çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası

İmza mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, kullanıcılarının kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak açıklayabilir. Kullanıcılar böylesi bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar platformu kullanırken hukuka uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcılar hukuka aykırı her türlü davranışından şahsen sorumludur. Kullanıcı, hukuka aykırı davranışlarından doğan/doğabilecek hiçbir sonuçtan İmza’nın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcıların İmza sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, platforma ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların platformdan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya platforma orantısız yük bindirmesi; platformun kaynak kodlarına veya İmza sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, platformun çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, İmza sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden kullanıcılar İmza’nın doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

imza.com.tr 'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. imza.com.tr içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı İmza'ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. İmza.com.tr 'ye iletilen tüm eleştirilerin hakkı İmza'ya aittir, istenildiği taktirde İmza tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Kullanıcılar platform dahilinde elde ettiği bilgileri, platformda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar platform dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı İmza’nın bir zarara uğraması durumunda İmza kullanıcıya rücu hakkını haizdir ve kullanıcı bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Platformu kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları İmza’dan bağımsız olarak ilgili Banka veya ödeme kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler İmza tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Platforma üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

İmza platform üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmaları her zaman yapabilir ve kullanıcılar İmza’yı olduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR