Çerez Politikası

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İmza- Taşkınırmak Giyim San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Politikasının amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza yerleştirilen ve kullanıcıların internet siteleri üzerinde aradıklarını cihazın tarayıcı geçmişinde tutan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitesi üzerindeki hareketleriniz ve bilgileriniz tarayıcılar aracılığı ile bu metin dosyalarına yazıldığında, aynı sitelere girdiğinizde bilgilerinizi yazmanıza gerek kalmadan sizin tanınmanızı sağlar. Platform tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez. Platformda çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Platformu ziyaret ettiğiniz zaman göz atma deneyiminizi daha hızlı ve kolay hale getirerek zamandan tasarruf etmenizi sağlamak.
 • Platforma yapacağınız ziyaretleriniz için tercihlerinizi veya kayıt ayrıntılarınızı hatırlayarak tarama deneyiminizi daha verimli hale getirmek.
 • Platformun elde edeceği tanımlama bilgileriyle platformu tercihlerinize göre kişiselleştirmek ve ilgi alanınıza uygun içerikleri sunmak.
 • Platforma ait Parolanızı kaydederek oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlamak ve her ziyaretinizde parola girmenizi önlemek.
 • Platforma ait reklam niteliğine sahip içerikler yayınlamak, içeriklere olan yaklaşım ve tepkilerinizi analiz ederek geliştirmek;
 • Platformun, sizin ve İmza’nın hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak.

Çerez Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım Süresine göre çerezler:

 • Geçici Çerezler/Oturum Çerezleri: Sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince platformun düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
 • Kalıcı Çerezler: Tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/mobil cihazınızda kalır. Platformu aynı cihazla tekrar ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda platform tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin platformu daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır.

Taraflarına Göre Çerezler:

 • Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amacına göre çerezler:

 • Zorunlu Çerezler: Gerekli ve en önemli çerezlerdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve platformda gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve platforma döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.
 • Performans ve analiz çerezleri: Platformun genel çalışmasını geliştirmek için ziyaretçilerin platformu (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetlemek ve alınan hataları tespit etmek için kullanılır.
 • İşlevsellik çerezleri: Platforma ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları hatırlamak için izin verir.
 • İzleme çerezleri: Ziyaretçilerin internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

Çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri:

 • Reklam çerezleri: Platform tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ziyaretçilere sunulan reklamları özelleştirmek, zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılır.
 • Hedef/Reklam Çerezleri: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada iş birliği yaptığımız üçüncü taraf iş ortaklarımız (Google, Facebook vb.) tarafından yüklenen ve yönetilen reklam çerezleri platformu ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.

Çerezlerde Depolanan Bilgileri Kim Kullanır?

Platformun çerezlerinde saklanan bilgiler, hizmetlerimizi ve platformda gezinen kullanıcının deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan hizmetler sağlamak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "Çerez Çeşitleri Nelerdir?" bölümünde "Hedef/Reklam Çerezleri" olarak tanımlananlar haricinde, yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır. 

Üçüncü kişilerle iş birliğimizde kişisel bilgilerinizin ve uluslararası veri aktarımına tabi olanların işlenmesine dair daha ayrıntılı bilgi elde etmek için platformdan erişebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve üçüncü taraf iş ortaklarımızın kendi platformları yoluyla erişilebilen gizlilik politikalarını / gizlilik yapılandırmalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans ve analiz çerezleri, internet sayfamızın genel çalışmasını geliştirmek için ziyaretçilerin internet sayfamızı (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetlemek ve alınan hataları tespit etmek için kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerez Adı

Çerez Tipi

Birinci Taraf/Üçüncü Taraf

Sağlayıcı

Kullanım Amacı

Saklama Süresi

Smart Widgets Kodu

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Revotas

Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların aktivitesini inceler. Üyelik durumu, satin alma tarihi veya link ziyareti gibi kullanıcının tüm hareketlerini takip eder. Kullanıcıların hareketlerine yönelik yönlendirme ve popup gösterimi sağlanır. Web sitesini ziyaret eden tüm kullanıcıların aktivitesi otomatik takip edilir.

15 Gün

E-commerce Tracking Kodu

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Revotas

İlgili kod web sitesinde alışveriş yapan veya alışverişini yarıda bırakan kullanıcıların takibi için kullanılır. Bu kod ile birlikte alışveriş statüsüne yönelik iletişim planı sağlanabilir.

15 Gün

Revotrack Kodu

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Revotas

E-mail iletişimi sağlandıktan sonra ilgili e-maile tıklayan ve alışveriş yapan kullanıcıların takibi yapılır. Böylece e-mail iletişimi ile başlayan satin alma döngüsü takip edilir.

15 Gün

Web Push Kodu

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Revotas

Kullanıcıların abone ol bildirimlerine izin vererek bildirim almasını sağlayan çerezdir. Kullanıcı özelinde ID oluşturularak ilgili cihaz işaretlenir ve anlık olarak bildirim iletilmesini sağlar.

15 Gün

Fr

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Facebook

Facebook tarafından, hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.

3 ay

_fbp

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Facebook

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

3 ay

_ga

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Google

Google Analytics tarafından kullanılan bir tanımlama çerezi türüdür. Bu çerez, web siteleri ziyaretçilerinin etkileşimlerini takip etmek ve web sitesi sahiplerine kullanıcıların davranışları hakkında bilgi sağlamak için kullanılır.

2 yıl

_ga_0R1Q4GEDEZ

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Google

Google Analytics tarafından kullanılan bir tanımlama çerezi türüdür. Bu çerez, web siteleri ziyaretçilerinin etkileşimlerini takip etmek ve web sitesi sahiplerine kullanıcıların davranışları hakkında bilgi sağlamak için kullanılır.

2 yıl

_gcl_au

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Google

Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcının web sitesiyle etkileşimini anlamak için kullanılır.

3 ay

_gid

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Google

Son etkinlikten sonraki 24 saat boyunca kullanıcıları tanımlamak için kullanılan kimlik.

1 gün

AnalyticsSyncHistory

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Linkedin

lms_analytics çerezi ile gerçekleşen bir senkronizasyonun zamanla ilgili bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

30 gün

bcookie

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Linkedin

Platformun kötüye kullanımını tespit etmek için LinkedIn’e erişen cihazları benzersiz olarak tanımlayan Tarayıcı Kimliği çerezi

1 yıl

li_sugr

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Linkedin

Belirlenen Ülkeler dışında, kullanıcıların kimliğiyle ilgili bir olasılık eşleşmesi yapmak için kullanılır.

90 gün

lidc

Performans / Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Linkedin

Veri merkezi seçimini kolaylaştırmak içindir.

1 gün

UserMatchHistory

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Linkedin

LinkedIn Ads Kimlik senkronizasyonu.

30 gün

bscookie

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Üçüncü Taraf Çerez

Linkedin

Oturum açmış bir kullanıcının iki faktörlü kimlik doğrulama yoluyla hatırlanmasında kullanılır

1 yıl

Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir, engelleyebilir veya istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ancak çerezleri silmenin veya engellemenin platformu verimli olarak kullanmanızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin platformu nasıl kullandığınız gibi bilgiler de eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Çerez Politikamız ile elde edilen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerez kullanılmasını tercihlerinize göre yönetmek isterseniz kullanmış olduğunuz internet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek izin verme veya reddetme ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz:

 • Google Chrome: Tarayıcınızın "Adres Bölümünde" yer alan, "Kilit İşareti" veya "i" harfini tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Google Chrome çerez yönetimi için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Menüyü Aç" sekmesinden "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. Mozilla Firefox çerez yönetimi için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Microsoft Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool" veya "Araçlar" Bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayarak "İzin Ver" veya "İzin Verme" şeklinde çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Internet Explorer çerez ayarları için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Apple Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. Apple Safari çerez ayarları için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Diğer tarayıcılar için de ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde),

•Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

 • Yenigün Mah. 615 Sk. No:2-4 İç Kapı No:21 Bağcılar/İstanbul adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir veya Noter kanalıyla gönderebilir, 
 • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR