KVKK ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu aydınlatma metni 6698 s. Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi gereği hazırlanmış olup, ilgili kişilerin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. İşbu aydınlatma metnine verdiğiniz onay sizi bir yükümlülük altına sokmamaktadır, yalnızca aşağıdaki konularda bilgilendirildiğiniz anlamına gelir.

İmza, gerekli gördüğü durumlarda kişisel veri koruma politikalarında değişiklik yapabilir, bu değişiklikler platformda yayınlanmakla yürürlüğe girer.

İmza- Taşkınırmak Giyim San. Tic. A.Ş. (“Şirket”, “İmza” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla İmza tarafından yapılmaktadır.

Adres                          : Yenigün Mah. 615 Sk. No:2-4 İç Kapı No:21 Bağcılar/İstanbul

Telefon                       :0212 231 21 09

E posta                       :[email protected]

Ticaret Sicil No          :705904

MERSİS No               :0828041892600031

KEP Adresi                : [email protected]

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kişisel Veri İşleme Süreci

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Mağaza Güvenliği ve Mağaza Ziyaretleri

Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kaydı

•Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi

•Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

•Fiziksel mekân güvenliğinin temini

•İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

•İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

•İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

•İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerin yürütülmesi

•Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini

•Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

•Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

•Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Mağaza Alışverişleri ve Satış Sonrası Süreçler

Kimlik: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Numarası ve veya Vergi Kimlik Numarası

İletişim: E Posta Adresi, Telefon Numarası

Müşteri İşlem: Alışveriş Tarihi, Alışveriş İçeriği, Miktar

Finans ve Muhasebe: Ödeme Bilgileri

Lokasyon: Alışveriş Yapılan Mağaza

•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

•Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

•İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

•İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

 •Satış süreçlerinin yürütülmesi

•Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

•Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

•Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

•Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

•Talep/şikayetlerin takibi

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

imza.com.tr Sitesi veya İmza Mobil Uygulamaları Kullanımı ve Üye olarak veya Üyeliksiz Alışveriş Süreçleri

Kimlik: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Numarası ve/veya Vergi Kimlik Numarası

İletişim: E Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres

Müşteri İşlem: Alışveriş Tarihi, Alışveriş İçeriği, Miktar

Finans ve Muhasebe: Ödeme Bilgileri

İşlem Güvenliği: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları

Pazarlama: Çerez Kayıtları (Çerez Politikası Hk.)

•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

•Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

•İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

•İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

•          Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi

 •Satış süreçlerinin yürütülmesi

•Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

•Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

•Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

•Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

•Talep/şikayetlerin takibi

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

imza.Com.Tr ve Mobil Uygulama Üyeliği Süreçleri

Kimlik: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Numarası ve Veya Vergi Kimlik Numarası

İletişim: E Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres

Müşteri İşlem: Alışveriş Tarihi, Alışveriş İçeriği, Miktar

Finans ve Muhasebe: Ödeme Bilgileri

İşlem Güvenliği: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları

Pazarlama: Çerez Kayıtları (Çerez Politikası Hk.)

•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

•Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

•İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

•İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

•          Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi

 •Satış süreçlerinin yürütülmesi

•Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

•Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

•Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

•Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

•Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

•Talep/şikayetlerin takibi

•Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Ticari İletişim Süreçleri

Kimlik: İsim, Soy İsim

İletişim: E Posta Adresi, Telefon Numarası

•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

•Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

•Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

•Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

•Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

•Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Whatsapp Destek Hattı/Müşteri İlişkileri Süreçleri

Kimlik: İsim, Soy İsim

İletişim: E Posta Adresi, Telefon Numarası

•Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

•Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

•Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

•İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerin yürütülmesi

•Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

•Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

•Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Aktarılan Kişisel Veriler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler sadece yukarıda gösterilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara ve hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine her türlü teknik ve idari tedbir alınarak aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yukarıda işlediğimizi bildirdiğimiz kişisel veriler;

  • Mağazalarımızı ziyaret etmeniz durumunda güvenlik kameraları ile,
  • Mağazalarımızda alışveriş yapmanız durumunda tarafınızca verilen bilgilerin mağazalarımızda kullanılan müşteri takip yazılımlarına işlenmesiyle,
  • İmza.com.tr ve mobil uygulamayı kullanma, alışveriş yapma ve üyelik oluşturmanız durumunda tarafınızca verilen bilgilerin e ticaret alt yapı sağlayıcımıza işlenmesiyle,
  • Ticari iletişime açık rızanızı vererek bilgilerinizi paylaşmanızla,
  • Whatsapp destek hattında tarafınızca konuşma başlatılmasıyla,
  • Aynı zamanda platform kullanılırken belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla otomatik olan veya olmayan yollarla toplanmaktadır. (Çerez Politikası Hk.)

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine halel gelmemesi kaydıyla veri işlemekte şirketin meşru menfaatinin olmasıdır. Bu sebeplerden birine girmeyen durumlarda tarafınızdan mağazalarımızda ya da imza.com.tr ve mobil uygulamasında açık rızanızın alınmasıdır. Kişisel veri işlememizin hukuki sebebinin açık rıza olduğu durumlarda her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

İşlenen kişisel veriler yasal sürelere uygun olarak saklanıp süresi sonunda imha edilmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde),

•Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

  • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
  • Noter kanalıyla gönderebilir,
  • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR